บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด"

บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิกจารนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าในธุรกิจต่างๆ ยกว้นการประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด


224/10 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

224/10 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0505559000812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชญาน์นันท์88 แอนด์ ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*