บริษัท ชิค วี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิค วี จำกัด"

บริษัท ชิค วี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิค วี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิค วี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร สปา บ้านพักตากอากาศ การแสดงทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิค วี จำกัด


9 ซอย12 (ถนนศรีลานนา) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิค วี จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอย12 (ถนนศรีลานนา) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท ชิค วี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิค วี จำกัด

ได้แก่ 0505559000871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิค วี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิค วี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*