บริษัท พนาว่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พนาว่า จำกัด"

บริษัท พนาว่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พนาว่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พนาว่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ และอิเล็คโทรนิครวมไปถึงสินค้านำเข้า ส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พนาว่า จำกัด


153/13 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พนาว่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

153/13 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท พนาว่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พนาว่า จำกัด

ได้แก่ 0505559000880
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พนาว่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พนาว่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*