บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด"

บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด


114/51 อังเกตุพาวิลเลี่ยน(ห้อง 332) หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/51 อังเกตุพาวิลเลี่ยน(ห้อง 332) หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด

ได้แก่ 0505559000898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิมปชัย คอนสเตชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*