บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า ให้สิทธิ์อาศัย ให้สิทธิ์เหนือพื้นดิน ให้สิทธิ์เก็บกิน อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


2/16 ถนนราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/16 ถนนราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0505559000936
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เร้นท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*