บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด"

บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งระบบประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด


40/8 หมู่ที่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/8 หมู่ที่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด

ได้แก่ 0505559000987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*