บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด


164 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

164 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แผนที่บริษัท บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 289 ลอจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*