บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด"

บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าจักรยานยนต์ปลีก ส่ง เช่า มือหนึ่ง มือสอง อะไหล่ รวมทั้งการนำเข้าและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด


499/30 หมู่ที่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

499/30 หมู่ที่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*