บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด"

บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์มือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด


36/10 หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/10 หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ทกู๊ดคาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*