บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด"

บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด


84 หมู่ที่ 8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

84 หมู่ที่ 8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท บุญรักษากิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด

ได้แก่ 0505559001126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญรักษากิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*