บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการบ้านพัก รีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นภายในรีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด


196 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านผาลิ้น ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

196 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านผาลิ้น ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

แผนที่บริษัท บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0505559001312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีรีบุรี รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*