บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด"

บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด


202 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

202 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001363
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเลคทีฟฟูดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*