บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด"

บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด


83/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด

ได้แก่ 0505559001398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทูจี ไทยการ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*