บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด"

บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายของหวาน อาหารและเครื่องดื่ม ชนิดต่าง ๅ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด


176/9 ยูนิต B1-E1 ชั้น 1 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

176/9 ยูนิต B1-E1 ชั้น 1 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาย พาร์คส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*