บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด"

บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด


9/3 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/3 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด

ได้แก่ 0505559001444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีซี ออโต้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*