บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด"

บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการส่งเสริมและกระบวนการจัดการศึกษาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด


237/52 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด ตั้งอยู่ที่

237/52 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด

ได้แก่ 0505559001495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรดี้ทูแคช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*