บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด"

บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีกยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด


158/1-2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

158/1-2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0505559001525
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ สกาย มอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*