ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำยาเคมีภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย


4 หมู่ที่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

4 หมู่ที่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0513558000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*