ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส


52 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

52 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0513558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.แอร์ เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*