ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย


206 หมู่ที่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

206 หมู่ที่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย

ได้แก่ 0513559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.เอ็ม.ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*