ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016


58 หมู่ที่ 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016 ตั้งอยู่ที่

58 หมู่ที่ 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016

ได้แก่ 0513559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*