ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)


21 หมู่ที่ 2 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559) ตั้งอยู่ที่

21 หมู่ที่ 2 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559)

ได้แก่ 0513559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทวัสดุ (2559):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*