บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด"

บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด


268 หมู่ที่ 4 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด ตั้งอยู่ที่

268 หมู่ที่ 4 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด

ได้แก่ 0515558000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสมา ทรานสปอร์ต ลำพูน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*