บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


10/1 หมู่ที่ 16 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/1 หมู่ที่ 16 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

แผนที่บริษัท บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0515558000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลำพูนมอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*