บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด"

บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย วัสดุก่อสร้าง สี ฮาร์แวร์-เครื่องมือช่างและเครื่องใช้สุขภัณฑ์ทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด


27 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด

ได้แก่ 0515559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*