บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด"

บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเฟอนร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด


157 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด ตั้งอยู่ที่

157 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด

ได้แก่ 0515559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศักดิ์สารี โมเดิร์น ทีค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*