บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด


106/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150

แผนที่บริษัท บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0515559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กะทิคอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*