บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด"

บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จัดหา จัดส่ง ส่งออก สินค้าทางการเกษตร อาหารสด - แห้ง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด


107/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

107/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0515559000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูตส์ เอเชีย ซอสซิ่ง เทรด ทรานฟอร์เมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*