บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด"

บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด


1 หมู่ที่ 9 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 9 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0515559000073
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*