บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด


85 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

85 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0515559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*