บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการแก่บริษัทในเครือและหรือนิติบุคคลในด้านการบริหารด้านเทคนิคการสนับสนุนทางการค้า การบริหารเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด


69/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แผนที่บริษัท บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0515559000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*