ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง


68/45 ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง ตั้งอยู่ที่

68/45 ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปางเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง

ได้แก่ 0523558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสต์คลินิกลำปาง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*