ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น


26 หมู่ที่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น ตั้งอยู่ที่

26 หมู่ที่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น

ได้แก่ 0523558000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีมา สุรากลั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*