ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง การดัดแปลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี


99 หมู่ที่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี

ได้แก่ 0523558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด ทำ ดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*