ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ข้อต่อพันสาย ข้อต่อข้างเขี้ยวทุกชนิด และอุปกรณ์เกี่ยวกับดับเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน


301/185 หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน ตั้งอยู่ที่

301/185 หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน

ได้แก่ 0523558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทวีสิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*