ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้าน สถานที่ทำการ รวมทั้งรับเหมางานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา


55 หมู่ที่ 9 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 9 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา

ได้แก่ 0523558000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ชัยชนา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*