ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์


58/3 หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์ ตั้งอยู่ที่

58/3 หมู่ที่ 2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์

ได้แก่ 0523559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*