ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่


235 หมู่ที่ 8 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่ ตั้งอยู่ที่

235 หมู่ที่ 8 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่

ได้แก่ 0523559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ออลดิลิเวอรี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*