บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด"

บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขิงและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด


338/3 หมู่ที่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด ตั้งอยู่ที่

338/3 หมู่ที่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

แผนที่บริษัท บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด

ได้แก่ 0525558000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่ไทย-ขิงไทย ส่งออก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*