บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด


130/8 ถนนสุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/8 ถนนสุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0525558000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน ฟลาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*