บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเตาเผาขยะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


437 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

437 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

แผนที่บริษัท บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0525558000134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซังเคียว อินซิเนอเรเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*