บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารการจัดการและวางระบบบัญชี ระบบธุรกิจและจัดอบรมรับทำตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด


85 หมู่ที่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

85 หมู่ที่ 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0525558000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*