บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด


169/2 หมู่ที่ 2 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/2 หมู่ที่ 2 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด

ได้แก่ 0525558000169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ ฟิวเจอร์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*