บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด"

บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด


321 หมู่ที่ 1 ถนนจามเทวี ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด ตั้งอยู่ที่

321 หมู่ที่ 1 ถนนจามเทวี ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

แผนที่บริษัท บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด

ได้แก่ 0525558000185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขลางค์กรีนไบโอแมส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*