บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด"

บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด


31 หมู่ที่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 หมู่ที่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

แผนที่บริษัท บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด

ได้แก่ 0525558000193
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มูเกิ้ล2020 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*