บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนสรรหานักเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


73/1 หมู่ที่ 2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/1 หมู่ที่ 2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0525559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีบีซี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*