บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด"

บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตไส้กรองน้ำเซรามิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด


418 หมู่ที่ 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ที่

418 หมู่ที่ 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

แผนที่บริษัท บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด

ได้แก่ 0525559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วารีรักษ์รุ่งเรือง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*