ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น


76/4 หมู่ที่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่

76/4 หมู่ที่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น

ได้แก่ 0533558000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*