ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายและซ่อมเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม


57/20-21 ถนนเจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม ตั้งอยู่ที่

57/20-21 ถนนเจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม

ได้แก่ 0533558000094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*