ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต จำหน่าย และติดตั้งอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์


124/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่

124/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์

ได้แก่ 0533559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อุดมเมททอล อุตรดิตถ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*